Kcal‐forbruk ved bruk av Suunto og iQniter

I dag kommer de fleste pulsmålere og pulssystemer med en funksjon for å estimere kcal-­‐forbruk. Merk deg med en gang at vi sier estimere. En pulsklokke kan ikke måle energi-­‐ og kcal-­‐forbruk direkte.

Det som avgjør hvor mange kalorier som forbrukes under trening er hvor stort arbeid som gjennomføres. I vektbærende aktiviteter (gå, løpe, etc.) vil derfor kroppsvekt være av betydning for hvor arbeid som utføres.

Under utholdenhetstrening avhenger kcal-forbruket av

  1. hvor god form du er i
  2. hvor hardt du trener (intensiteten)
  3. varigheten på treningsøkta

Punkt 3 – varigheten på økta – er veldig lett å fastslå med sikkerhet. Usikkerheten er knyttet til punkt 1 og 2.

Pulsklokkas primære formål er å fortelle oss hvor hardt vi jobber, og det gjør den meget nøyaktig og bra. Det samme gjelder iQniter pulsbelte under en gruppetime. Vi må imidlertid kjenne makspulsen vår for å kunne bruke disse verktøyene effektivt.

Makspuls er ganske enkelt å fastslå med rimelig nøyaktighet gjennom en test. Usikkerhet rundt makspuls vil imidlertid være en feilkilde også knyttet til kcal-­‐estimatet fordi du kan få estimert for høy eller lav arbeidsintensitet.

Selv om det er en lineær sammenheng mellom puls og hvor mye oksygen du bruker under vedvarende utholdenhetstrening, kan pulsen også påvirkes av andre faktorer. Stress, høy temperatur, koffein, sykdom, m.m. er mulige feilkilder i pulsmålinger og dermed kcal-­‐estimatene.

Den virkelig store feilkilden er usikkerheten imidlertid knyttet til maksimalt oksygenopptak. Det er ikke mange som kjenner det maksimale oksygenopptaket sitt, og dermed blir dette en stor feilkilde i kcal-­‐beregningene.

Det vi vet med sikkerhet er at 1 liter oksygen frigir ca 5 kcal. Hvor høyt oksygenopptak du har vil derfor være av stor betydning for mye kcal du kan forbrenne på en treningsøkt. En godt utholdenhetstrent person vil altså kunne forbrenne flere kcal på en økt enn en som er dårlig trent når de trener med samme intensitet målt som prosent av makspuls. Den godt trente personen har både et større oksygenopptak, og en bedre evne til å holde høy arbeidsintensitet over tid enn en som er dårlig trent, og han/hun vil dermed også forbrenne mer.

I iQniter vil aktivitetsklassen du er registrert med være det som er avgjørende for hvor høyt oksygenopptak systemet beregner at du har. Jo høyere aktivitetsklasse, jo høyere forventet oksygenopptak og jo høyere kcal-­‐forbruk.

Hvis man opplever mismatch mellom estimatene fra iQniter og Suuntoklokke/Movescount, er første bud å sjekke om man er registrert med like verdier begge steder. Er det fremdeles markante forskjeller kan dette korrigeres ved å endre aktivitetsklassen din (antall timer trening pr uke) i iQniter. Hvis klokka viser et høyere kcal-­‐forbruk enn iQniter kan du heve aktivitetsklassen i iQniter og vice versa.

Du kan selv oppdatere din iQniter profil her

Vår anbefaling er imidlertid å flytte fokus bort fra kcal-­‐beregningene som uansett er unøyaktige, og heller fokusere på å trene regelmessig og søke etter de gode treningsopplevelsene!

GOD TRENING!

[ux_image_box img=»4059″]

Registreringskortet til iQniter

[/ux_image_box]