Verdensdagen for psykisk helse

Fysisk aktivitet gir bedre psykisk helse

10 oktober er verdensdagen for psykisk helse, og markeres for å skape mer åpenhet rundt psykisk helse, samt for å gi informasjon om forebyggende arbeid og behandling av psykisk sykdom (WHO).

Psykiske plager og lidelser er utbredt i Norge. I løpet av livet vil 30-50 prosent av befolkningen oppleve psykiske vansker av et visst omfang.

Helsedirektoratets rapport fra 2015.

Effektene av fysisk aktivitet for psykisk helse

Les mer om fysisk aktivitet og psykisk helse

Psykisk helse og fysisk aktivitet

Styrketrening hjelper mot depresjon

Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Litt trening gir bedre psykisk helse